חזיתיות חרסינה

(veneers, laminate veneers)

במשך שנים רבות שוקדת רפואת השיניים על ביצוע שחזורים ברמה האסתטית הגבוהה ביותר, תוך כדי מזעור כמות חומר השן המוסרת. חזיתיות חרסינה הן יחידות דקות מאוד מחרסינה המודבקות לשיניים. הן דורשות הסרה מועטה מאוד של חומר שן, אם בכלל, וזאת ורק בחלק החיצוני הנראה לעין. עם התפתחות החרסינות החדישות ויכולת הקישור וההדבקה – חזיתיות אלה מהוות פיתרון אסתטי הולם.

אחרי