אסטתיקה של החיוך

ביחסים שבין האדם לזולתו רווחת האימרה: "עד שהוא פותח את הפה". הכוונה היא לשלב שבו מתחיל האדם לומר את דברו. נכון שיש באמירה הזו אלמנט בלתי מחמיא, אבל בשונה לכוונה הרווחת באמירה זו – ישנה משמעות רבה וחשובה מאוד בעצם הפעולה הגופנית: לפתוח את הפה. כלומר, לפעור את הלוע. כן, גם פעולה פשוטה זו מלמדת על האדם, על התייחסותו לעצמו ועל החשיבות שהוא מייחס לגופו, ומכאן גם למהותו.

אדם שחושף פה זרוע שיניים מצהיבות, עקומות, מחוררות ומצחינות מרחיק עצמו מן הכלל. לרוב אין אומרים לו זאת מחמת הנימוס ו"הלא נעים", אבל בפועל זה מה שקורה: אדם כזה הוא אובייקט להתרחקות!
במלים אחרות: אסתטיקה של הפה היא שם המשחק, וככל שהאדם מודע לעצמו (וגם חס על זולתו) – הוא נזקק להתערבותו של מומחה לשיקום הפה ולעצותיו בדבר דרכי הטיפול. התוצאה לא תאחר לבוא: האדם הזה יזכה לקרבתו של הכלל ובד בבד יגבר ביטחונו העצמי, על כל מה שמשתמע מכך, וגם בריאותו תשתפר לצד מראהו החיצוני.

estetic

סגור לתגובות.